czwartek, 23 września, 2021

Warszawska karta dla ludzi bezdomnych. Trwają prace nad jej stworzeniem

Urząd miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi pracuje nad Warszawską Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności, która zapewni osobom bezdomnym m.in. prawo do godnego schronienia i do adresu korespondencyjnego. Przyjęcie dokumentu planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Warszawska Karta Osób Doświadczających Bezdomności będzie przede wszystkim zbiorem podstawowych praw osób zmuszonych do życia na ulicy, a m.st. Warszawa zobowiąże się do ich przestrzegania. Dokument będzie dotyczył m.in. prawa do godnego tymczasowego schronienia, do podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania, do korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej, a także korzystania z publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych i prawa do usług ratujących życie. Karta zapewni również osobom doświadczającym bezdomności fundamentalne prawa obywatelskie, tj. prawo do udziału w wyborach czy prawo do posiadania adresu korespondencyjnego.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. freeimages.com

Polecamy