czwartek, 23 września, 2021

Trwają poszukiwania ludzi do Filharmonii Narodowej

Filharmonia Narodowa poszukuje kandydatów na stanowiska: Menadżer Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz Menadżer Chóru Filharmonii Narodowej. Do zadań menadżera Orkiestry i menadżera Chóru należeć będzie między innymi: prowadzenie pełnej dokumentacji pracy zespołu, dbanie o wizerunek oraz aktywna promocja zespołu, organizacja i promocja koncertów i podróży zespołu w Polsce i poza jej granicami, opracowywanie i wdrażanie planów oraz strategii marketingowych, pozyskiwanie partnerów, środków unijnych, funduszów celowych, które umożliwiają realizację projektów artystycznych zleconych przez Dyrekcję FN, koordynacja festiwali, kursów, konkursów i innych przedsięwzięć inicjowanych przez FN, prowadzenie spotkań informacyjnych dla zespołów.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Filharmonia Narodowa fot. Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90497321

Polecamy