czwartek, 23 września, 2021

Rafał Trzaskowski wstrzymał wybór wiceburmistrza Pragi-Północ

Prezydent Rafał Trzaskowski wstrzymał wykonanie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ dotyczącej wyboru Jacka Wachowicza na wiceburmistrza dzielnicy. Powodem miało być wzięcie udziału wybieranego wiceburmistrza w głosowaniu. Uchwała zostanie przekazana Radzie Warszawy w celu rozpatrzenia wniosku prezydenta o stwierdzenie jej nieważności.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Na zdj. Urząd Dzielnicy Praga-Północ fot. Adrian Grycuk/WikipediaBy Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61631491

Polecamy