poniedziałek, 20 września, 2021

Trzaskowski mianował pełnomocnika ratusza w sprawie miejskiej rewitalizacji

Prezydent Rafał Trzaskowski wydał nowe zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji. Pełnomocnikiem został Jacek Grunt-Mejer. Do jego zadań należy m.in. koordynowanie i monitorowanie projektów realizowanych w ramach kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynikających z realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, opiniowanie projektów realizowanych w ramach kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opiniowanie zmian w przestrzeni publicznej i współpraca z partnerami społecznymi, gospodarczymi i innymi zewnętrznymi podmiotami Pełnomocnik pełni jednocześnie funkcję Koordynatora ds. kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. Adrian Grycuk Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)]

Polecamy