poniedziałek, 20 września, 2021

Przestępczość na Mazowszu w roku pandemii

W 2020 r. w województwie mazowieckim policja odnotowała 110,3 tys. przestępstw. Ich liczba w zakończonych postępowaniach przygotowawczych była o 4 proc. niższa niż w 2019 r., a w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 203 i była o 9 niższa niż rok wcześniej – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W 2020 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł na Mazowszu 65 proc. i w stosunku do 2019 r. zwiększył się o 2 punkty procentowe. Mazowiecka policja zarejestrowała 3 tys. wypadków drogowych (o 22 proc. mniej niż rok wcześniej) – w ich wyniku 420 osób poniosło śmierć, a 3295 zostało rannych.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. policja 

 

Polecamy