poniedziałek, 20 września, 2021

MPWiK: Nadal obowiązuje obniżona stawka za wodę

W dalszym ciągu w mocy pozostaje dotychczasowa, obniżona w 2018 r. o ponad 14 proc.  taryfa za wodę i ścieki – informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. „Na przełomie stycznia i lutego MPWiK S.A. wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o utrzymanie przez kolejne trzy lata, tj. do roku 2024, cen za wodę i ścieki dla obszaru na którym świadczy swoje usługi, na obniżonym w 2018 r. poziomie. Przypominamy, że w kwietniu u 2021 r. Dyrektor RZGW w Warszawie odmówił zatwierdzenia taryf, o czym spółka informowała w komunikacie (link). W maju 2021 Spółka odwołała się od tej decyzji (link). Informujemy, że spółka oczekuje na rozstrzygnięcie wniosków. Jednocześnie zawiadamiamy, że toczące się postępowanie w PGW Wody Polskie nie ma wpływu na sposób oraz termin rozliczania się za świadczone przez Spółkę usługi, jak również na wysokość samych opłat” – tłumaczy MPWiK.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot.freeimages.com 

Polecamy