wtorek, 21 września, 2021

Bilety rodzinne w WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa w okresie wakacji letnich 2021r. wprowadza tzw. „przejazdy rodzinne”. Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie ma indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50 proc., albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50 proc. dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy