czwartek, 17 czerwca, 2021

Przesądzona przyszłość terenu klubu „Orzeł”

Rada Dzielnicy Praga-Południe jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie zagospodarowania terenu byłego klubu sportowego Orzeł. Rada opowiedziała się za stworzeniem w tym miejscu terenu o funkcji rekreacyjno-sportowej, atrakcyjnej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Szczegółowe zagospodarowanie terenu powinno wynikać z przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Tor kolarski 8 lat temu fot. Artur Kaczmarski/Wikipedia By Artur Kuczmarski – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29019332

Polecamy