wtorek, 22 czerwca, 2021

Trwa kampania „Twoja bezpieczna WuKaDka”

Stacja WKD Warszawa Reduta Ordona fot. Jan Stradowski/Wikipedia Autorstwa Jan Stradowski – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3543182

Ruszyła kampania „Twoja bezpieczna WuKaDka”. WKD będzie podejmować w ramach tej kampanii szereg akcji uświadamiających o niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą brak rozwagi, brawura na drogach, pośpiech, itp., które są najczęstszymi przyczynami śmiertelnych wypadków z udziałem uczestników ruchu drogowego. Komendy Powiatowe Policji z Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa będą prowadziły kontrole drogowe w najbliższej okolicy przejazdów kolejowych. W ramach działań kontrolnych kierowcy otrzymają od policjantów specjalnie opracowaną ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych z kolizją samochodu z pociągiem. Dodatkowo WKD chce uwrażliwiać mieszkańców gmin, przez które przebiega jej linia, na zagrożenia życia i zdrowia, do których może dojść z udziałem pociągów na przejazdach WKD.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy