środa, 23 czerwca, 2021

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Płn.

fot. Adrian Grycuk/WikipediaBy Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61631491

Do 30 listopada trwają wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ. Radnymi mogą zostać osoby, które ukończyły 13 lat i uczęszczają do praskiej szkoły lub mieszkają na terenie dzielnicy, ale uczą się w szkole niepołożonej na terenie Pragi-Północ. Wybory w placówkach publicznych i niepublicznych odbędą się do 30 listopada, a każdej szkole przysługuje jeden mandat w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy. Do 30 listopada kandydaci, którzy nie uczą się w szkole na terenie dzielnicy, muszą przesłać zgłoszenie do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu). Szczegóły oraz formularze do pobrania znaleźć można na stronie internetowej urzędu dzielnicy.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy