poniedziałek, 29 listopada, 2021

Ruszył proces beatyfikacyjny siostry Wandy Boniszewskiej

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej – mistyczki i stygmatyczki ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Woczraj odbyła się uroczysta sesja w kaplicy Arcybiskupów Warszawskich, w czasie której kard. Kazimierz Nycz zaprzysiągł Trybunał do przeprowadzenia tego procesu na etapie diecezjalnym. S. Boniszewska ostatnie lata życia spędziła w domu zakonnym w Konstancinie-Jeziornie, na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie, fot. Adrian Grycuk/Wikipedia By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90493623

Wanda Boniszewska urodziła się w 1907 roku. W roku 1925 wstąpiła do bezhabitowego zakonu Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie. Wg relacji od 1934 roku miała nieregularnie pojawiające się  stygmaty  na rękach i nogach oraz ślady po biczowaniu. W okresie tuż po wojnie II światowej przeszła prawdziwą gehennę – Wilno znalazło się pod sowiecką okupacją a Boniszewska trafiła do więzienia, za rzekome skrywanie agenta Watykanu. Najpierw przebywała (torturowana) w więzieniu na Łukiszkach, potem została wywieziona w głąb sowieckiej Rosji. Do Polski wróciła po repatriacji w drugiej połowie lat 50-ych. W swej duchowości słynęła z podejmowania cierpienia wynagradzającego. Zmarła w powszechnej opinii świętości 2 marca 2003 roku w Konstancinie Jeziorna.  2 października 2020 roku kardynał Kazimierz Nycz wydał edykt, w którym ogłosił, że Archidiecezja Warszawska zamierza rozpocząć proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, mistyczki i stygmatyczki. Pierwsza, uroczysta sesja tego procesu odbędzie się 9 listopada w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zostanie wówczas zaprzysiężony Trybunał powołany do przeprowadzenia procesu s. Wandy Boniszewskiej (1907-2003) a postulatorem w tej sprawie będzie ks. dr Michał Siennicki SAC – informowała w październiku Archidiecezja Warszawska.

(Warszawski Serwis Prasowy/Archidiecezja Warszawska)

Polecamy