poniedziałek, 29 listopada, 2021

Język ma być prosty, jak urzędnika

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w urzędzie miasta prostego języka oraz języka łatwego do czytania i zrozumienia podpisał wiceprezydent Michał Olszewski.

fot. Adrian Grycuk/WIkipedia Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)]
Wiceprezydent tłumaczy w nim, w jaki sposób skonstruować przekaz, by był on jasny i zrozumiały. Dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy zobowiązuje się do: nadzorowania stosowania prostego języka oraz języka łatwego do czytania i zrozumienia w podległej im komórce organizacyjnej w dokumentach Urzędu m.st. Warszawy i powierzenia obowiązków organizacji spraw dotyczących prostego języka właściwemu koordynatorowi ds. dostępności w komórce lub wskazanie osobnego koordynatora ds. prostego języka” – czytamy w zarządzeniu.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

Polecamy