poniedziałek, 29 listopada, 2021

Wyższe zarobki w transporcie, niższe w kulturze

fot. Freeimages.com

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. wyniosło 6555,49 zł i było o 0,2 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 3,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z sierpniem 2020 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 2,3 proc.), przemysł (o 2,1 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,4 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,3 proc.), informacja i komunikacja (o 0,4 proc.). Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,5 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,0 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,7 proc.), budownictwo (o 1,4 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,9 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

Polecamy