niedziela, 20 czerwca, 2021

TBS na Ochocie. Wstrzymana decyzja prezydenta

18 września br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego ws. budowy TBS na Ochocie. 27 kwietnia br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z 8 czerwca 2017 r. z powodu niezgodności z obowiązującym na obszarze inwestycji miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymaganej minimalnej liczby miejsc postojowych.

fot. mat. pras. wojewody mazowieckiego

„Decyzja GINB potwierdza, że wojewoda postępował w oparciu o przepisy prawa, a zarzuty władz m. st. Stołecznego Warszawy o polityczny charakter moich rozstrzygnięć są bezpodstawne.” – powiedział Wojewoda Mazowiecki.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej w Warszawie zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 23 lutego 2012 r., w zakresie wymaganej minimalnej liczby miejsc postojowych wynika, że dla budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, którym jest planowana inwestycja, przewiduje się zapewnienie 1 miejsca parkingowego na mieszkanie. Z projektu budowlanego wynika, że na 195 mieszkań przewidziano 59 miejsc postojowych. „Odpowiednia liczba miejsc parkingowych pod wielopiętrowymi blokami ma wpływ na komfort życia mieszkańców.” – podkreślił Wojewoda.

Inwestor – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe SP. Z.o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie od omawianej decyzji Wojewody Mazowieckiego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ wyższego stopnia, po przeprowadzeniu postepowania odwoławczego i analizie projektu, utrzymał w mocy decyzje Wojewody Mazowieckiego z 27 kwietnia 2020 r., wskazując na rażące naruszenie prawa miejscowego zakresie wymaganej planem miejscowym ilości miejsc postojowych.

W związku z decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prezydent m. st. Warszawy powinien ponownie rozpatrzeć wniosek i po powtórnym przeprowadzeniu postępowania, powinien wydać nową decyzję rozstrzygającą sprawę.

(inf. pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Polecamy