czwartek, 5 sierpnia, 2021

W tych branżach w Warszawie jest zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w sierpniu 2020 r. wyniosło 1083,0 tys. osób i było o 6,2 tys. osób, tj. o 0,6 proc. większe niż w lipcu 2020 r. oraz o 2,4 tys. osób, tj. o 0,2 proc. mniejsze niż w sierpniu 2019 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

fot. freeimages.com zdj. ilustr.

W porównaniu z lipcem 2020 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,0 proc.), przemysł (o 0,9 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,3 proc.), informacja i komunikacja (o 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 0,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,2 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,1 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy