czwartek, 5 sierpnia, 2021

Wynagrodzenia i wydatki na Mazowszu wzrosły

W 2019 r. w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę wyniósł 2108,01 zł, a jego wartość zwiększyła się o 3,8 proc. (o 76,42 zł) w stosunku do 2018 r. – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

fot. Pixabay zdj. ilustr.

Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na 1 osobę w województwie wynosiły 1476,26 zł i były o 3,9 proc. (55,13 zł) wyższe niż w 2018 r. Wydatki na żywność, użytkowanie mieszkania i nośniki energii stanowiły prawie 40 proc. ogółu wydatków mazowieckich gospodarstw domowych.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Polecamy