piątek, 18 czerwca, 2021

„Awaria oczyszczalni to także katastrofa wizerunkowa”

Awaria oczyszczalni Czajka to nie tylko katastrofa ekologiczna. To także wielki problem wizerunkowy. I władze stolicy popełniły w tym wymiarze porażające błędy – uważa dr Piotr Łuczuk, medioznawca i ekspert ds. wizerunku, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Dr Piotr Łuczuk fot. Facebook.com

Awaria Czajki jest katastrofą ekologiczną i to podkreślają eksperci i politycy przeciwni Rafałowi Trzaskowskiemu. Niezależnie jednak od ocen – bo tu oczywiście Rafał Trzaskowski nie odpowiada za konstrukcję oczyszczalni, trwają jednak dyskusje nad kwestią nadzoru – awaria Czajki jest też gigantyczną katastrofą pod względem wizerunkowym. Rok temu, gdy doszło do podobnej katastrofy, było oczywiste, że do podobnych może dojść w przyszłości. Dziwi więc, że otoczenie prezydenta stolicy nie wypracowało żadnej strategii na wypadek tak kryzysowej sytuacji. A jeśli taka strategia była, to dlaczego nie została zastosowana. Uderza niespójność i lakoniczność wydawanych przez ratusz komunikatów. Przeciętny odbiorca może mieć wrażenie chaosu i braku umiejętności zarządzania kryzysem przez władze miasta. To z pewnością nie służy ani wizerunkowi tychże władz, ani samemu Rafałowi Trzaskowskiemu. I nie najlepiej wróży powoływanemu przez niego ruchowi politycznemu. Może też docelowo wpłynąć na popularność prezydenta wśród samych mieszkańców Warszwwy.

Dr Piotr Łuczuk, medioznawca i ekspert ds. wizerunku, UKSW (spisał Maks)

Polecamy