czwartek, 17 czerwca, 2021

Zajęcia na UW będą głównie zdalne

Większość zajęć na Uniwersytecie Warszawskim odbywać się będzie zdalnie – poinformowała uczelnia.

fot. Adrian Grycuk Wikipedia By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78344754

„Zajęcia w nadchodzącym semestrze będą w większości odbywały się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty i zajęcia ogólnouniwersyteckie. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września” – informuje Uniwersytet Warszawski.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

Polecamy