wtorek, 3 sierpnia, 2021

SGGW kształci hybrydowo

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia  w SGGW   będą realizowane w formie hybrydowej.

fot. By Nikolaus von Nathusius – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9584366 zdj. ilustr.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w formie hybrydowej, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wprowadzenie hybrydowego modelu kształcenia w SGGW jest wynikiem utrzymującego się zagrożenia epidemicznego i obowiązującego reżimu sanitarnego, a bezpieczeństwo społeczności akademickiej jest naszym priorytetem, informuje uczelnia. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

Polecamy