niedziela, 20 czerwca, 2021

Uroczystość pod pomnikiem najmłodszych Powstańców na Żoliborzu

1 sierpnia br., w dniu 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 10:30 Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uczcił pamięć najmłodszych uczestników zrywu, składając kwiaty przed pomnikiem „Najmłodszych Żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944” na terenie parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

fot. By Dreamcatcher25 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58395384

Podczas wizyty przy Hozjusza 2 minister Kasprzyk złożył także wiązanki kwiatów na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz ks. prałata Teofila Boguckiego – żołnierza Armii Krajowej i kapelana Powstańców Warszawskich.

Uroczystość odbywająca się na terenie parafii, gdzie spoczywa legendarny kapelan „Solidarności” zamordowany przez funkcjonariuszy SB, była również okazją do wręczenia przez Szefa UdSKiOR, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości Panu Dariuszowi Starko, działaczowi opozycji antykomunistycznej, członkowi Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, a także uhonorowania opozycjonisty medalem „Pro Patria”. 

(mat. pras. UDSKiOR)

Polecamy