czwartek, 29 lipca, 2021

Ten spór powinien być początkiem ważnej debaty

Pomysł wydzielenia województwa warszawskiego z Mazowsza budzi kontrowersje i – co zrozumiałe – ostry spór. Jednak pomijając zacietrzewienie z obu stron, czy niektóre bardzo bezsensowne pomysły (koncepcja wielkiej Warszawy poszerzonej o 30 gmin, czy pomysł przywrócenia 49 województw), dyskusja na temat ustroju stolicy, toczyć się powinna. Na wydzielanie odrębnego województwa jest już być może nieco zbyt późno. Warto natomiast porozmawiać o ustroju stolicy i koncepcjach rozwoju zarówno metropolii, jak i całego regionu.

Trudno, by nie oceniać jak prezydent rządzi miastem fot. Pixabay

Argumentem za wydzieleniem województwa warszawskiego jest krzywdzący dla regionu podział środków unijnych. Chodzi o to, że Mazowsze ma wysoki dochód. Ale jest regionem dość ubogim, zdecydowana większość dochodu generuje Warszawa. Dlatego proporcjonalnie lepiej przy podziale środków unijnych wypadają inne regiony. Rzecz w tym, że podzielenie województwa w takim układzie   musiałoby być przeprowadzone kilkanaście lat temu. A najlepiej – już w trakcie wdrażania reformy samorządowej. Teraz mówi się o kolejnych zmianach. Pomysł 49 województw raczej nie będzie przeprowadzony. Ale już powstanie województwa częstochowskiego, koszalińskiego, czy właśnie warszawskiego jest rozważane. Moim zdaniem nie jest to najszczęśliwszy pomysł. Warto za to, by trwający spór wykorzystać do sensownej debaty o mieście. O podziale administracyjnym. W stolicy jest wiele pytań. O to jak rozwijać się ma metropolia. Czy wreszcie jak powinien wyglądać ustrój stolicy. Zwiększenie kompetencji dzielnic, ścisła współpraca miasta z okolicznymi gminami. Na ten temat można, i trzeba rozmawiać. (az)

Polecamy