poniedziałek, 26 lipca, 2021

Parking „Parkuj i jedź” przy Połczyńskiej – rusza konkurs

 Ruszył konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy parkingu „Parkuj i jedź” przy ul. Połczyńskiej.

fot. ZTM

Modernizacja ma polegać m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznej, przebudowie budynku zaplecza, rewaloryzacji terenów zieleni, opracowaniu założeń dla: retencji wód opadowych i roztopowych, rozbudowie systemu ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, małej architektury, magazynowania energii elektrycznej, koncepcji modernizacji oświetlenia terenu parkingu, opracowaniu założeń do wdrożenia programu edukacyjnego dla użytkowników parkingu. Opracowana dokumentacja również ma pomóc w ewentualnej przebudowie pozostałych parkingów P+R i projektowaniu nowych obiektów – opisuje urząd miasta.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

Polecamy