wtorek, 3 sierpnia, 2021

Płatne parkowanie też na Ochocie

W czerwcu Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na wykonanie badań parkingowych na Ochocie. Efektem będzie kompleksowy dokument stanowiący punkt wyjścia do rozmowy o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnicy. Strefa już została rozszerzona o Pragę i Wolę, w kolejce czeka też Żoliborz – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

fot. ZDM

Jak podaje ZDM, „Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analiz potrzeb parkingowych mieszkańców, inwentaryzacji obowiązujących organizacji ruchu, nieprawidłowości w parkowaniu, przedstawienia propozycji zmian w organizacji ruchu, a wszystko to do końca listopada. Cały proces będzie oczywiście powiązany z partycypacją mieszkańców w formie konsultacji społecznych, których organizacja planowana jest jesienią” – podaje ZDM. I przypomina, że na Ochocie obecnie SPPN  obejmuje część dzielnicy i kończy się na linii ulic:  Wawelska – Kopińska  – Grzymały-Sokołowskiego. Podobny przetarg ma zostać zorganizowany na terenie Żoliborza. Jak podaje ZDM, tam strefa miałaby objąć niemal całą dzielnicę, oprzeć się o al. Prymasa Tysiąclecia, al. Armii Krajowej, most Grota-Roweckiego i Wisłę. Od południa (nasypy kolejowe linii 509 i 20) stykałaby się ze strefą obecną i rozszerzeniem o Wolę. W maju Rada Warszawy zdecydowała o poszerzeniu SPPN o tereny Starej Pragi i bliskiej Woli.  Jak przypomina ZDM poszerzenie strefy na Pradze i Woli ma związek z rozbudową II linii metra i oddaniem do użytku kolejnych stacji.

(źródło: ZDM)

Polecamy