wtorek, 29 listopada, 2022

Trzech Króli, Wigilia Bożego Narodzenia, Epifania. 6 stycznia ważne święta chrześcijan

Późnogotycki ołtarz Trzech Króli, czołowe dzieło Stefana Lochnera znajdujące się w Katedrze pw. NMP i św. Piotra w Kolonii fot. By Muri – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36699687

Trzech Króli, Wigilia Bożego Narodzenia, Epifania. 6 stycznia ważne święta chrześcijan

Katolicy obchodzą 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Prawosławni i wierni katolickich kościołów wschodnich obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia. Z kolei w kościołach orientalnych, tzw. przedchalcedońskich dzień ten jest jednym z najważniejszych świąt – świętem Epifanii, czyli połączeniem upamiętnienia Bożego Narodzenia, pokłonu Mędrców ze Wschodu oraz chrztu Jezusa w Jordanie.

W Kościele rzymskim Boże Narodzenie obchodzone było 25 grudnia (Wigilia 26 grudnia). 6 stycznia zaś przypada jedno z najważniejszych świąt w randze uroczystości – Objawienia Pańskiego zwane potocznie Trzech  Króli. Święto to jest upamiętnieniem pokłonu, jaki małemu Jezusowi złożyli mędrcy ze Wschodu.

W Cerkwi prawosławnej, a także w kościołach wschodnich mających unię z Rzymem, Boże Narodzenie obchodzone jest według kalendarza juliańskiego, a więc 13 dni po katolickim – 7 stycznia. 6 stycznia przypada wigilia.

Jeszcze inaczej jest w kościołach orientalnych, tzw. przedchalcedonskich. To chrześcijańskie kościoły, które nie przyjęły ustaleń soboru w Chalcedonie w 451 roku. Jednym z  tych kościołów jest Kościół ormiański. Tam nie obchodzi się osobnych świąt Bożego Narodzenia i Trzech Króli, ale starożytne święto Epifanii, które upamiętnia trzy wydarzenia – Narodzenie Jezusa Chrystusa, Objawienie Pańskie (wg tradycji wschodniej mędrców było nie trzech, ale dwunastu), wreszcie chrzest Jezusa w Jordanie. Najważniejszym wydarzeniem podczas liturgii jest „chrzest wody”. Podczas obrzędu następije zanurzenie krzyża w wodzie. Następnie kapłan wlewa do wody święty olej. To wyjątkowy olej – raz na siedem lat poświęcany jest Eczmiadzynie w Armenii. To duchowa stolica Ormian.

W Polsce Ormianie zawarli w XVII wieku unię z Rzymem, a więc uznają papieża. Jednocześnie zachowali jednak swoje zwyczaje i obrzędy liturgiczne. A także święta, jak dzisiejsze Epifanii.

Polecamy